SiejeJe kolejnym Laureatem VI edycji projektu Znak Jakości KidZone

SiejeJe to firma produkująca wafle zbożowo - ryżowe. Oferują oni produkty przyszłości kreowane w oparciu o ideę zdrowego odżywiania. Firma SiejeJe realizuje swoją działalność w oparciu o 3 podstawowe idee:

Produkt, Człowiek oraz Środowisko

Dzięki temu ich działalność charakteryzują:
- stosowanie tylko naturalne surowców najwyższej jakości niemodyfikowanych genetycznie ( GMO Free )
- innowacyjne technologie oparte na naturalnych procesach
- brak konserwantów, barwników, polepszaczy smaku
- najwyższe standardy jakości
- społeczna odpowiedzialność biznesu ( CSR Corporate Social Responsibility )
- dostarczanie produktów o największej użyteczności konsumenckiej
- tworzenie warunków do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
- otwarty dialog oparty na zaufaniu z pracownikami i z otoczeniem zewnętrznym
- ekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
- wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu zakładu
- oszczędne korzystanie z energii i surowców naturalnych
- wprowadzanie rozwiązań proekologicznych