Przyszłość dziecka w Twoich rękach

W życiu każdego człowieka nadchodzą chwile, które można uznać za przełomowe. Nowa praca, ślub, przeprowadzka, ukończenie szkoły. Jednak wśród tych wszystkich zdarzeń wyróżnia się jedno, które może obrócić codzienność o 180 stopni. To narodziny dziecka. Wtedy stajemy się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za wychowanie nowego członka rodziny i jego przyszłość. Jak wobec tego zadbać o jego bezpieczny start w dorosłość?

Dylematy rodziców

Pojawienie się malucha w domu to z jednej strony nieprzespane noce, a z drugiej fotografowanie każdego uśmiechu. To także niezliczone ilości pytań i dylematów odnośnie następnych lat życia pociechy. Pewnie niejeden z opiekunów kołysząc dziecko do snu zastanawiał się nad jego dalszą przyszłością; jaką szkołę wybierze, jaki będzie miał zawód, hobby i marzenia.

W miarę dorastania dziecka zaczynamy zachęcać je do różnych aktywności. Obserwując je z trybun podczas treningu nierzadko zastanawiamy się, co się stanie jeśli nasza pociecha zdecyduje związać swoje dalsze życie z tym, co dotychczas stanowiło tylko hobby. Warto przemyśleć tę kwestię, tym bardziej, że według danych z 2016 r. z raportu Centrum im. Adama Smitha koszt wychowania jednego dziecka w Polsce, do 18 r. ż., oscyluje w przedziale od 176 tys. do 190 tys. zł, a dwójki - od 316 tys. do 350 tys. zł. Wczesna troska o oszczędności naszego dziecka może przynieść w przyszłości wymierne korzyści.

Złoty środek

Kluczem do troski o bezpieczeństwo dziecka jest zapobiegliwość. Tak jak sprawdzamy temperaturę jedzenia,  które podajemy dziecku, tak samo powinniśmy działać, myśląc o jego przyszłości. Planowanie i zapobieganie pomoże uchronić je przed konsekwencjami przykrych zdarzeń, tym samym otwierając drogę do realizacji planów dostarczając np. potrzebnego kapitału.

Jeśli mamy wolne środki na koncie warto przyjrzeć się rozwiązaniu, które z jednej strony daje ochronę dziecku, a z drugiej gromadzi oszczędności na jego przyszłość. Ciekawym produktem zawierającym w sobie te dwie korzyści jest np.

Pakiet Strażnika oferowany przez Nationale-Nederlanden:

Nasz nowy produkt oferuje dwie dodatkowe korzyści. Pierwszą z nich jest bonus finansowy wynoszący do 500zł rocznie, który można przeznaczyć na dowolny cel, m.in. na bieżące potrzeby rodziny, edukację dzieci lub też zaoszczędzić, aby umożliwić dziecku spokojny i bezpieczny start w dorosłe życie. Drugą jest pełna ochrona kapitału, która obowiązuje w przypadku inwestowania 100% wszystkich składek inwestycyjnych przez cały okres ubezpieczenia w fundusz UFK NN Gotówkowy.

Warto też dodać, że można zrezygnować z produktu bez ponoszenia kosztów – wskazuje Adam Burchat, kierownik ds. rozwoju produktów inwestycyjnych w Nationale-Nederlanden.

Być przewidywalnym

Oszczędzając na przyszłość dziecka budujemy dla niego poduszkę bezpieczeństwa, która ochroni go w razie kłopotów. Stanowić będzie także plan awaryjny, gdy nasza pociecha zdecyduje się na zmianę dotychczasowych priorytetów. Z tego powodu warto wybrać produkt, który będzie dostosowany do potrzeb całej rodziny. Oznacza to m.in., że w każdym momencie możemy objąć dziecko lub dzieci ochroną ubezpieczeniową.

Gdy sami odkładamy regularnie określoną sumę pieniędzy, uczymy dziecko pewnych nawyków, które mogą okazać się przydatne w przyszłości. Ponadto rodzice stanowią wzór do naśladowania dla swoich pociech,​ dlatego warto pokazywać im, że podejmując odpowiednie kroki w teraźniejszości można zabezpieczyć swoją przyszłość. W tej sytuacji bycie odpowiedzialnym oznacza często bycie przewidywalnym.