Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Misiek" wśród Laureatów Znaku Jakości KidZone 2017!

logo_misiek.png


Niepubliczne Przedszkole i Żłobek “Misiek”to nowoczesny, odpowiednio wyposażony ośrodek, wyposażony według najwyższych standardów zapewniający opiekę dzieciom w wieku od 5m-cy do 6 lat w komfortowych warunkach, który otrzymał certyfikat Znak Jakości KidZone 2017.

     Przedszkole jest przestronne o łącznej powierzchni użytkowej 450 m2, dostosowano do najwyższych wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych. Zaprojektowany tak, aby uzyskać współczesną formę architektoniczną. Uwzględniono dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, które będą miały dostęp na parter bez potrzeby pokonywania jakichkolwiek stopni. Wejście do budynku odbywa się szerokimi drzwiami a wszystkie główne skrzydła drzwi w budynku i do pomieszczeń wewnętrznych zapewnią łatwość komunikacji osobom niepełnosprawnym na parterze przedszkola.

Przedszkole jest profesjonalnie zarządzane przez kompetentne osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie.

Uczestniczy systematycznie w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Instytut Komeńskioraz Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w Warszawie.

Żłobek "Misiek" został stworzony z myślą o najbardziej wymagających Rodzicach którzy poszukują kreatywnych rozwiązań w wychowaniu swojego dziecka, Rodziców których nie satysfakcjonuje kolejny klub malucha. W odróżnieniu od tzw. klubów malucha, "Misiek" spełnia najwyższe rygorystyczne wymogi. Jest miejscem w którym rozwój poznawczy ruchowy i intelektualny maluszka jest priorytetem.

Żlobek tworzy dwie grupy wiekowe:

  • dzieci od 5 – tego miesiąca życia do 1 roku – plan dnia jest indywidualnie dostosowany do każdego Maluszka. Jest bardzo elastyczny dzięki czemu Maluszki śpią, jedzą i bawią się wtedy kiedy tego potrzebują. Tutaj opiekunki czuwają nad wszystkim, kierują się indywidualnymi potrzebami poszczególnych dzieci i wskazówkami rodziców, a także zaleceniami pielęgniarki.
  • dzieci od 1 roku do 2,5 roku - z wiekiem opiekunki starają się wprowadzić już jedną drzemkę i bardziej ujednolicić
    plan dla wszystkich dzieci, ich zajęcia dostosowane są do wieku.

Działania opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne są realizowane w oparciu o program opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny, który zapewnia dzieciom najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji przedszkolnej i uwzględnia ich rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny oraz twórczy i w oparciu o miesięczne i tygodniowe plany pracy. Żlobek kładzie nacisk na rozwój motoryki małej i dużej oraz rozwój umiejętności społecznych, zabaw grupowych, umuzykalniające, zabawy rozwijające mowę i myślenie, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, wychowanie estetyczne, rozwijanie twórczości plastycznej i wrażliwości, zadania ogólno-rozwojowe, zabawy ruchowe oraz zajęcia tematyczne. Rozwija ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci. W pracy z dziećmi wykorzystuje tradycyjne i nowatorskie metody. 

Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego dziecka, wieku dziecka, z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu na zabawę, naukę i realizację zajęć dodatkowych.

 

Opieka Specjalistyczna prowadzona w Żłobku obejmuje:

  • obserwację dzieci prowadzącą do poznania i zachowań wśród rówieśników
  • obserwację mającą na celu rozpoznanie przyczyn niechcianych zachowań oraz problemów z adaptacją
  • oddziaływania terapeutyczne
  • porady psychologiczne dla Rodziców i Wychowawców
  • psychoedukację dla Rodziców i Opiekunów dzieci

W Żłobku Misiek pracuje Zespół Wczesnego Wspomagania, który powstał z myślą o obserwacji właściwego rozwoju dzieci.

 

Spełniane standardy:

1. Przestrzeń dla dzieci

2. Prawa dziecka.

3. Profilaktyka zdrowia dzieci i zapobieganie wypadkom

4. Współpraca z rodzicami i rodzinami dzieci

5. Adaptacja dzieci i przejście z grupy do grupy

6. Zabawa dzieci – warunki do zabaw, planowanie i dokumentowanie

7. Kompetencje opiekunów

 

Podstawowym zadaniem placówki jest kształtowanie u dziecka szeroko pojętej samodzielności, przejawiającej się w radzeniu sobie z problemami, kreatywnym myśleniu, twórczym postrzeganiu świata i nieustającym rozwoju potencjału dziecka.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Misiek" pragnie stworzyć atmosferę domowego ogniska i jednocześnie zapewnić edukację na jak najwyższym poziomie a zespół kreatywnych pedagogów, opiekunów, specjalistów z najwyższą odpowiedzialnością służy maluszkom.

www.przedszkole-misiek.pl